Header

Header Mobile
Oddaj swój stary produkt Jabra do recyclingu i chroń środowisko. W podziękowaniu otrzymasz od nas kupon o wartości 149 PLN, który będziesz mógł wykorzystać przy Swoich najbliższych zakupach w naszym sklepie On-line.

Zarejestruj się teraz, aby wymienić

Możesz zarejestrować do 2 produktów Jabra, które mają być zwrócone i poddane recyclingowi.

 

Wszystkie pola są obowiązkowe. 

 • Warunki uczestnictwa

  1. Prawo do udziału

  Od 1 lipca 2020 r. firma GN Audio A/S organizuje kampanię „Jabra Green Initiative - Recycle and Benefit”. Zwracając stare uprawnione do udziału w promocji urządzenia przez uczestników zamieszkałych w Niemczech, Dania, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandia, Holandii, Austrii Polsce, Spanin lub Szwecja, uczestnik otrzymuje kupon o wartości 149 PLN na zakup maksymalnie 2 produktów (odpowiednio do liczby produktów zarejestrowanych do zwrotu), do wykorzystania w sklepie internetowym Jabra. Kupon jest ważny przez 2 tygodnie i uprawnia uczestnika do zakupu wszystkich zestawów słuchawkowych Jabra i zestawów głośnomówiących.

 • Do udziału w promocji uprawnieni są wyłącznie prywatni klienci końcowi w wieku co najmniej 18 lat, którzy mieszkają w Niemczech, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandi, Holandii, Austrii, Polsce, Hiszpanii lub Szwecji. Pracownicy GN Audio A/S i TechProtect GmbH oraz inni pracownicy firm zaangażowanych w organizację i realizację promocji oraz ich krewni są wykluczeni z udziału. Wykluczony jest także udział wszystkich innych przedsiębiorców, ich pracowników, członków rodzin i/lub udział firmy w imieniu klienta.

  Do udziału w promocji uprawnione są wszystkie stare urządzenia Jabra Elite poza akcesoriami. Poniższa lista zawiera wszystkie produkty, które są uprawnione do udziału w programie Trade - In:

  Jabra Elite 25e
  Jabra Elite 45e
  Jabra Elite Active 45e
  Jabra Elite 45h
  Jabra Elite 65t
  Jabra Elite Active 65t
  Jabra Elite 65e
  Jabra Elite 75t
  Jabra Elite Active 75t
  Jabra Elite 85h
  Jabra Elite Sport

  Organizator promocji zastrzega sobie również prawo do wykluczenia osób, które próbują uzyskać korzyść poprzez podanie nieprawdziwych informacji lub inne manipulacje.
  Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami.
  Jedno gospodarstwo domowe (takie samo nazwisko i adres) może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku każdego zgłoszenia uczestnik otrzyma tyle kodów, ile produktów Jabra zarejestrował do zwrotu. Aby kupić produkt Jabra Elite po obniżonej cenie w sklepie internetowym Jabra, należy wykorzystać każdy kupon w oddzielnym zamówieniu.
  Kupon rabatowy przysługuje dla takiej ilości produktów, jaka została odesłana do rozliczenia, jednak maksymalnie dla dwóch podczas trwania całej promocji.
   

  2. Udział w promocji

  Dla uczestników uprawnionych do udziału ma zastosowanie następująca procedura:
  1. Aby móc wziąć udział w promocji, dany uczestnik musi prawidłowo zarejestrować się po 1 lipca 2020 online pod adresem green.jabra.com . Z pozostałymi warunkami przeprowadzenia procedury złożenia wniosku należy zapoznać się na tej samej stronie internetowej.
  Jeśli wniosek danego uczestnika z innych przyczyn nie jest poprawny i/lub niekompletny, ma on również możliwość uzupełnienia wymaganych danych w przeciągu 7 dni od otrzymania stosownej informacji od GN Audio A/S. Jeśli uczestnik w dalszym ciągu nie spełnia warunków uczestnictwa, nie następuje przesłanie kuponu, a jego wniosek zostaje anulowany. Dowód na to, że nie nastąpiło stosowne powiadomienie, jest w gestii uczestnika.
  2. Po pomyślnym sprawdzeniu wniosku uczestnik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie, zawierające dokument, który należy załączyć do paczki oraz link do wydrukowania etykiety prepaid. Wraz z przekazaniem produktu firmie kurierskiej własność produktu zostaje przeniesiona na GN Audio A / S. Produktów Trade - in nie wolno wysyłać do lokalnych oddziałów Jabra. Nieprwidłowo wysłane produktu nie mogą zostać zwrócone.
  3. Kupon zostanie wysłany na podany adres e-mail tylko wtedy, gdy uczestnik poda wszystkie informacje wymagane do prawidłowego i kompletnego przetworzenia wniosku oraz zostaną otrzymane wszystkie niezbędne dokumenty i urządzenie zwrotne. Kupon zostaje wysłany w przeciągu 30 dni od pomyślnej kontroli przesyłanego urządzenia.
  4. Kuponu nie można używać w połączeniu z innymi rabatami lub promocjami i wyłącznie na produkty Jabra Elite.
  5. GN Audio A/S zastrzega sobie prawo do wstrzymania kuponów.
   

  3. Ochrona danych

  Podczas rejestracji uczestnik przekazuje dane osobowe do GN Audio A/S i wyraża zgodę na ich elektroniczne przetwarzanie i wykorzystywanie w niezbędnym zakresie. Firma GN Audio A/S i jej przedstawiciele zasadniczo gromadzą i przechowują dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tej promocji. Firma GN Audio A/S i jej przedstawiciele są odpowiedzialni za przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika. Firma GN Audio A/S i jej przedstawiciele nie przekazują zebranych danych stronom trzecim, a w szczególności ich nie sprzedają, wynajmują ani wymieniają. Tylko jeśli do przeprowadzenia stosownych usług zaangażowani są podwykonawcy i pomocnicy, którzy potrzebują tych danych, dane te są przekazywane do tego celu w wymaganym zakresie. W takim przypadku GN Audio A/S zobowiązuje swoich partnerów do poufnego traktowania danych zgodnie z przepisami ustawowymi i do ich natychmiastowego usunięcia, gdy tylko nie będą już potrzebne. Ponadto promocja podlega Warunkom ochrony danych firmy GN Audio A/S.
   

  4. Organizator

  Organizatorem akcji jest firma GN Audio A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup.
  Kontaktu: Jabra.com/support
   

  5. Ogólne przepisy prawne

  Dochodzenie na drodze sądowej jest wykluczone. Promocja podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. GN Audio A/S zastrzega sobie prawo do przerwania lub modyfikacji promocji w dowolnym momencie.
  Wypłata następuje tylko wówczas, gdy uczestnik spełnia te warunki. Składają wniosek uczestnik wyraża zgodę na niniejsze warunki.
  Niniejsza promocja nie ma wpływu na ustawowe prawa kupującego.
  Akceptując niniejsze warunki uczestnik zapewnia, że jest właścicielem produktu i nie istnieją roszczenia osób trzecich dotyczące tej własności (np. Zastrzeżenie własności).
  GN Audio A/S nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, spóźnione, uszkodzone lub źle skierowane wnioski, z wyjątkiem przypadków zaniedbania lub działania umyślnego. GN Audio A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy techniczne lub sprzęt, oprogramowanie, serwer, stronę internetową lub inne usterki lub szkody wszelkiego rodzaju.
  Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są nieskuteczne lub istnieje luka w regulacjach, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień.
  Kopie niniejszych warunków uczestnictwa można zobaczyć na stronie internetowej promocji i można je uzyskać bezpłatnie pocztą elektroniczną z adresu podanego na końcu niniejszych warunków uczestnictwa. O ile jest to wymagane prawnie, niniejsza promocja została zgłoszona odpowiednim urzędom.

  W niniejszej promocji obowiązują następjące dane kontaktowe:
  E-mail: register@green.jabra.com
  Strona internetowa: green.jabra.com
 •  

Masz pytania dotyczące promocji?

Wszystkie pola są obowiązkowe.