Header

Header Mobile
Laat uw oude Jabra-product recyclen en spaar het milieu. Wij bedanken u met een tegoedbon van 30 euro voor een volgende koop in onze online winkel.

Registreer u nu voor de Trade-in

U kunt tot 2 Jabra-producten registreren die moeten worden ingeleverd en gerecycled.

 

Alle velden zijn verplicht.

 • Deelnamevoorwaarden

  1. Recht op deelname

  GN Audio A/S organiseert vanaf 01-07-2020 de campagne “Jabra Green Initiative - Recycle and Benefit”. Bij teruggave van deelnemende oudere apparaten door deelnemers woonachtig in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje of Zweden ontvangt de deelnemer een tegoedbon ter waarde van 30 euro voor de koop van tot 2 producten (afhankelijk van het aantal voor inlevering aangemelde producten) voor de Jabra online winkel. De tegoedbon is 2 weken geldig en geeft de deelnemer recht tot het kopen van alle Jabra Elite headsets.

 • Recht op deelname aan de actie hebben uitsluitend private eindklanten vanaf 18 jaar woonachtig in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje of Zweden. Medewerkers van GN Audio A/S en TechProtect GmbH en andere medewerkers van bedrijven die betrokken zijn bij het inrichten en uitvoeren van de actie evenals hun naasten, zijn uitgesloten van deelname. Verder is deelname uitgesloten voor alle overige ondernemers, hun medewerkers, naasten en/of de deelname van ondernemingen uit naam van klanten.

  Alle oude Jabra-apparaten kunnen deelnemen aan de actie, met uitzondering van accessoires. De volgende lijst bevat alle producten die recht hebben op deelname aan het trade-in programma.

  Jabra Elite 25e
  Jabra Elite 45e
  Jabra Elite Active 45e
  Jabra Elite 45h
  Jabra Elite 65t
  Jabra Elite Active 65t
  Jabra Elite 65e
  Jabra Elite 75t
  Jabra Elite Active 75t
  Jabra Elite 85h
  Jabra Elite Sport

  De organisator van de actie behoudt zich het recht voor personen uit te sluiten die proberen door verkeerde informatie of andere manipulaties een voordeel te krijgen.
  De deelname aan de actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.
  Per huishouden (identieke naam en adres) kan slechts één aanvraag worden ingediend. Voor deze aanvraag ontvangt de deelnemer net zoveel tegoedbon codes als er Jabra producten zijn geregistreerd voor teruggave. Elke tegoedbon code kan worden gebruikt in een afzonderlijk aankoopproces om een nieuw Jabra Elite product tegen een gereduceerde prijs te kopen bij de Jabra online winkel.
  De tegoedbon geldt voor het aantal producten dat is teruggestuurd voor inruil, maximaal voor twee tijdens de gehele actie.
   

  2. Deelname aan de actie

  Voor deelnemers die recht hebben op deelname, geldt de volgende procedure:
  1. Om aan de actie deel te kunnen nemen, moet de betreffende deelnemer vanaf 01-07-2020 zich online registreren op green.jabra.com . De verdere voorwaarden voor het uitvoeren van de procedure vindt u op deze website.
  Als de aanvraag van een deelnemer om andere redenen niet correct en/of onvolledig is, heeft deze tevens de mogelijkheid de vereiste gegevens aan te vullen binnen 7 dagen nadat hij hierover bericht heeft gekregen van GN Audio A/S. Als de deelnemer verder niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, wordt er geen tegoedbon toegestuurd en wordt zijn aanvraag geannuleerd. Het bewijs dat hij hierover geen bericht heeft ontvangen, moet worden geleverd door de deelnemer.
  2. Na een succesvolle controle van de aanvraag ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Deze bevat een pakbon die bij het pakket moet worden gevoegd evenals een link voor het afdrukken van een prepaid label. Met de overdracht van het product aan de logistieke dienstverlener gaat het eigendom van het product over op GN Audio A/S. Trade-in producten mogen niet naar de plaatselijke vestiging van Jabra worden verzonden. Verkeerd ingestuurde producten kunnen niet worden geretourneerd.
  3. De tegoedbon wordt alleen aan het aangegeven e-mailadres gestuurd als de deelnemer alle informatie die vereist is voor het verwerken van de aanvraag waarheidsgetrouw en volledig heeft opgegeven en alle benodigde documenten evenals het apparaat dat wordt teruggestuurd, zijn ontvangen. De tegoedbon wordt binnen 30 dagen na succesvolle controle van het opgestuurde apparaat, toegestuurd.
  4. De tegoedbon kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of promoties en is enkel geldig voor Jabra Elite producten.
  5. GN Audio A/S behoudt zich het recht voor tegoedbonnen in te houden.
   

  3. Gegevensbescherming

  Bij de registratie geeft de deelnemer persoonlijke gegevens aan GN Audio A/S en gaat ermee akkoord dat de ter beschikking gestelde gegevens, in vereiste omvang, elektronisch worden verwerkt en gebruikt. GN Audio A/S en zijn vertegenwoordigers slaan uw persoonlijke gegevens in principe alleen op voor zover dit vereist is voor het uitvoeren van deze actie. GN Audio A/S en zijn vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken en doorgeven van de persoonlijke gegevens van de deelnemer. GN Audio A/S en zijn vertegenwoordigers geven de verzamelde gegevens niet door aan derden, in het bijzonder worden deze niet verkocht, verhuurd of geruild. Uitsluitend als voor het uitvoeren van de diensten waarvan gebruik wordt gemaakt, onderaannemers en derden worden gebruikt die deze gegevens nodig hebben, worden de gegevens doorgegeven in de omvang die hiervoor nodig is. In dit geval verplicht GN Audio A/S zijn partners ertoe om de gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen vertrouwelijk te behandelen en onmiddellijk te verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn. Bovendien is de actie onderworpen aan de Privacyverklaring van GN Audio A/S.
   

  4. Organisator

  Organisator van de promotie is GN Audio A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup.
  Contact: Jabra.com/support
   

  5. Algemene juridische bepalingen

  Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten. De actie is uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht. GN Audio A/S behoudt zich het recht voor de actie op elk moment af te breken of te wijzigen.
  Een uitbetaling vindt uitsluitend plaats als de deelnemer voldoet aan deze voorwaarden. Door het indienen van de aanvraag verklaart de deelnemer dat hij akkoord gaat met deze voorwaarden.
  Deze actie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de koper.
  Door het accepteren van deze voorwaarden verzekert de deelnemer dat hij eigenaar van het product is en er geen aanspraken van derden (bijv. eigendomsvoorbehoud) op dit eigendom rusten.
  GN Audio A/S is niet verantwoordelijk voor verloren gegane, vertraagde, beschadigde of verkeerd doorgestuurde aanvragen behalve in geval van nalatigheid of opzettelijk handelen. GN Audio A/S is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische fouten resp. hardware-, software-, server-, website-, of overige fouten resp. schades van welke soort ook.
  Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden onwerkzaam zijn of indien er een regelingsleemte bestaat, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
  Een exemplaar van deze deelnamevoorwaarden zijn in te zien op de actiewebsite en kan gratis per e-mail worden verkregen bij het adres dat aan het eind van deze deelnamevoorwaarden is aangegeven. Voor zover dit wettelijk vereist is, is deze actie aangemeld bij de verantwoordelijke instanties.

  Voor deze actie gelden de volgende contactgegevens:
  E-mail: register@green.jabra.com
  Web: green.jabra.com
 •  

Heeft u een vraag over de actie?

Alle velden zijn verplicht.