Header

Header Mobile
Få dit gamle Jabra-produkt genbrugt og beskyt miljøet. Som tak får du en rabatkupon på 249 DKK til dit næste køb online.

Tilmed dig nu for ibyttetagning

Du kan registrere op til to Jabra-produkter mhb. på returnering og genbrug.

 

Alle felter skal udfyldes.

 • Vilkår & betingelser

  1. Ret til at deltage

  Virksomheden GN Audio A/S orgarniserer kampagnen "Jabra Green Initiative - Recycle and Benefit" der starter den 1. juli 2020. Hvis kvalificeret gammelt udstyr bliver returneret af deltagere med bopæl i Østrig, Danmark, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Polen, Spanin eller Sverige vil deltagerne modtage en rabatkupon på 249 DKK til at købe op til 2 produkter (der tilsvarer antallet af produkter registreret for returnering ) i Jabra webbutikken. Rabatkuponen er gyldig i op til 2 uger og giver deltageren lov til at købe alle Jabra-headsets og -høretelefoner.

 • Det er kun private slutkunder (kunder i henhold til § 13 BGB) der er 18 år eller derover og som bor i Østrig, Danmark, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Irland, Holland, Polen, Spanien eller Sverige, der er berettiget til at deltage i kampagnen. Ansatte hos GN Audio A/S og TechProtect GmbH og andre ansatte i virksomheder, der er involveret i organisationen og implementeringen af kampagnen og deres familie, må ikke deltage. Entreprenører, deres ansatte, familie og/eller deltagelse af virksomheder på vegne af deres kunder, må heller ikke deltage.

  Kampagnen er åben for alt gammelt Jabra-udstyr, undtagen Jabra Panacast, tilbehør og forudbestilte produkter. Se venligst listen over alle produkter, der opfylder kravene til ibyttetagningsprogrammet nedenfor.

  Jabra Elite 25e
  Jabra Elite 45e
  Jabra Elite Active 45e
  Jabra Elite 45h
  Jabra Elite 65t
  Jabra Elite Active 65t
  Jabra Elite 65e
  Jabra Elite 75t
  Jabra Elite Active 75t
  Jabra Elite 85h
  Jabra Elite Sport

  Organisatoren bag kampagnen forbeholder sig også ret til at udelukke personer, der prøver at drage fordel ved at oplyse falske oplysninger eller anden form for manipulation.
  Deltagelse i kampagnen kan ikke kombineres med deltagelse i andre kampagner.
  Hver husstand (identisk navn og adresse) må kun indsende en ansøgning. Ved hver ansøgning, vil en ansøger modtager ligeså mange kuponkoder, som der er registreret Jabra produkter. Hver kuponkode kan bruges til køb af Jabra Elite produkter til en nedsat pris i Jabras onlineshop.
  Værdikuponen er gældende for et antal produkter indsendt til ibyttetagning - højst to - under hele kampagnen.
   

  2. Deltagelse i kampagnen

  For deltagere, der er berettiget til at deltage, gælder følgende procedurer:
  1. For at kunne deltage i kampagnen skal den respektive deltager tilmelde sig korrekt online på green.jabra.com fra den 1. juli 2020. Yderligere betingelser for ansøgning kan findes på den samme hjemmeside.
  Hvis en deltagers ansøgning er forkert og/eller mangelsfuld af en given grund, har deltageren mulighed for at indsende de nødvendige oplysninger indenfor 7 dage fra GN Audio A/S's advarsel herom. Hvis deltageren forsat ikke møder optagelseskravene, bliver rabatkuponen ikke tilsendt og forespørgslen bliver slettet. Bevis på, at deltageren ikke er blevet advaret, afhænger af deltageren.
  2. Efter succesfuld bekræftelse af ansøgningen, modtager deltageren en bekræftelse via e-mail, som indeholder en pakkeseddel, der skal vedlægges pakken og et link til at printe en forudbetalt etiket ud. Ved levering af produktet til logistikudbyderen overdrages ejerskabet af produktet til GN Audio A/S. Ibyttetagningsprodukter må ikke sendes til lokale Jabra-kontorer. Produkter, der er indsendt forkert, kan ikke returneres.
  3. Rabatkuponen bliver kun sendt til en specificeret e-mail-adresse, hvis alle oplysninger påkrævet af deltageren er sande og fyldestgørende og alle nødvendige dokumenter og returenheder er modtaget. Rabatkuponen blive sendt indenfor 30 dage efter succesfuld bekræftelse af den returnerede enhed.
  4. Kuponen kan ikke bruges i kombination med andre rabatter eller kampagner, og kun til køb af Jabra Elite produkter.
  5. GN Audio A/S forbeholder sig alle rettigheder til at tilbageholde rabatkuponer.
   

  3. Privatlivspolitik

  Ved tilmelding giver deltageren GN Audio A/S sine personoplysninger og indviljer i, at oplysningerne må behandles elektronisk og i den udstrækning, der påkræves. GN Audio A/S og dets repræsentanter indsamler og opbevarer kun dine personoplysninger i den udstrækning, der er nødvendig for at udføre denne handling. GN Audio A/S og dets repræsentanter er ansvarlige for opbevaring, behandling og videregivelse af deltagerens personoplysninger. GN Audio A/S og dets repræsentanter deler ikke de indsamlede oplysninger med tredjemand, oplysningerne bliver i særdeleshed, hverken solgt, udlejet eller udvekslet. Kun hvis underleverandører og agenter er vant til at udføre de påståede ydelser, der kræver disse oplysninger, bliver oplysningerne videregivet i den nødvendige udstrækning til dette formål. I dette tilfælde forpligter GN Audio A/S dets partnere til at behandle oplysningerne fortroligt. Kampagnen er herudover underlagt GN Audio A/S's privatlivspolitik.
   

  4. Organisator

  Organisator for kampagnen er GN Audio A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup.
  Kontakt: Jabra.com/support
   

  5. Generelle lovbestemmelser

  Dommerens afgørelse er endelig. Kampagnen er fuldstændig underlagt tysk lovgivning. GN Audio A/S forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse eller ændre kampagnen.
  En udbetaling udføres kun, hvis deltageren opfylder disse betingelser. Ved at indsende en ansøgning, indviljer deltageren i disse betingelser.
  Kampagnen påvirker ikke køberens juridiske rettigheder.
  Ved at acceptere disse betingelser, bekræfter deltageren at han/hun er ejer af produktet og at der ikke er tredjemand involveret (f.eks. ejendomsforbehold) på denne ejendom.
  GN Audio A/S påtager sig intet ansvar for bortkomne, for sent afleverede, ødelagte eller forkert rettede ansøgninger undtagen i tilfælde som forsømmelighed eller forsætlig forsømmelse. GN Audio A/S påtager sig intet ansvar eller forpligtelse overfor tekniske fejl eller hardware, software, server, hjemmeside eller andre fejl af nogen art.
  Hvis individuelle bestemmelser i disse betingelser for deltagelse er ugyldige, eller hvis der er et smuthul, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.
  Kopier af disse betingelser for deltagelse kan ses på kampagnehjemmesiden og kan modtages gratis per e-mail fra adressen angivet til sidst i disse betingelser for deltagelse. Hvor påkrævet ved lov er denne kampagne blevet registreret hos de relevante myndigheder.

  Følgende kontaktoplysninger gælder for denne kampagne:
  E-mail: register@green.jabra.com
  Hjemmeside: green.jabra.com
 •  

Har du spørgsmål angående kampagnen?

Alle felter skal udfyldes.